Dyma restr o wefannau ac asiantaethau sy’n gallu helpu gyda chyngor a chymorth cyffredinol i’ch plentyn.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/rhagor-o-wybodaeth-am-addysg/cefnogi-disgyblion-ag-anghenion-addysgol-arbenniganghenion

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

01978 726031; 726013; 725242

Y Siop Wybodaeth

01978 295600
[email protected]

Mae’r Siop Wybodaeth yn wasanaeth gwybodaeth cyfrinachol, cyngor, arweiniad a chefnogaeth sy’n galluogi pobl ifanc i gael mynediad at gyfleoedd a fydd yn cyfrannu at eu hiechyd a’u lles. Gall cefnogaeth gynnwys iechyd, teulu a pherthnasau, arian, tai, addysg, cyflogaeth a hyfforddiant, chwaraeon a hamdden.

Mae ein gwasanaethau mewnol yn cynnwys:

  • Cwnsela Outside In
  • In2change: Cyffuriau ac Alcohol
  • Clinig Iechyd Rhyw Cyswllt
  • Gwasanaeth Eirioli Ail Lais
  • Gwasanaeth Atal Digartrefedd Ieuenctid