Yng Ngorwelion Newydd rydym yn mwynhau canfod rhai o’r cyfleoedd dysgu mae pobl ifanc yn eu profi fel rhan o’u cwricwlwm wedi’i gyfoethogi.