Bydd dolen i’r polisiau canlynol ar gael yn fuan.

Presenoldeb

Ymddygiad

Cwynion

Ddiogelu / Amddiffyn Plant

Gellir darparu gwasanaethau eraill sy’n benodol i wasanaethau cyfeirio disgyblion portffolio Gorwelion Newydd ar gais.  Mae Gorwelion Newydd yn rhan o Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.