Mae Gorwelion Newydd yn wasanaeth cyfeirio disgyblion gyda phortffolio Cymreig ac wedi ymrwymo i ddarparu’r cwricwlwm newydd i Gymru.

Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy ddilyn y ddolen gyswllt ganlynol.

https://llyw.cymru/cwricwlwm-gymru