Yng Ngorwelion Newydd, rydym wedi strwythuro ein diwrnod i gynyddu’r hyn a ddysgir gan fyfyrwyr. Rydym yn cydnabod fod myfyrwyr yn magu gwybodaeth a dealltwriaeth drwy gwricwlwm eang a chytbwys ac yn credu mai’r ffordd orau i wneud hyn yw’r model a ddyluniwyd gennym.

Amseroedd y Dydd:

Bob diwrnod, heb law am ddyddiau pan fo gwasanaeth boreol, mae  myfyrwyr yn cael sesiwn amser tiwtor strwythuredig lle mae ganddynt sesiwn penodol er mwyn datblygu eu darllen.

Amser Gwers
8.45 Brecwast
9.00 Gwasanaeth / Amser tiwtor strwythuredig
09.15 Gwers 1
10.00 Gwers 2
10.40 Egwyl
11.00 Gwers 3
11.45 Gwers 4
12.30 Cinio
13.00 Gwers 5
14.00 Gwers 6

Daw’r diwrnod ysgol i ben am 15.00 ac eithrio dydd Mercher pan fo’r diwrnod ysgol yn gorffen am 14.00.