Mae pobl ifanc sy’n mynychu Gorwelion Newydd yn byw ar draws holl ardaloedd Bwrdeistref Sirol Wrecsam a chredwn y dylai pobl ifanc werthfawrogi eu cymuned.

Mae Gorwelion Newydd yn cynnal digwyddiadau cymunedol drwy gydol y flwyddyn.  Dyma flas o’r digwyddiadau hynny:

  • Parti Nadolig Pensiynwyr.
  • Arwerthiant Cacennau Cymorth Canser Macmillan yng Nghlwm Pêl-droed Wrecsam.
  • Rhedeg i godi arian.
  • Apêl bocsys sgidiau.
  • Uwchgylchu meinciau mewn canolfan breswyl leol.
  • Bydd digwyddiadau cymunedol yn cael sylw ar ein gwefan a gwybodaeth yn cael ei rhannu i bobl ifanc drwy ein gwasanaethau boreol.