Gweler y dolenni cyswllt a ganlyn a fydd yn mynd â chi i dudalen swyddi gwag Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a manteision gweithio i lywodraeth leol.

https://www.wrecsam.gov.uk/services/swyddi-gyrfaoedd