Mae Gorwelion Newydd yn wasanaeth cyfeirio disgyblion portffolio, mae pob derbyniad drwy broses ymgeisio drwy ysgolion i banel amlddisgyblaeth yr Awdurdod Lleol.

Sylwch na all rhieni a gofalwyr wneud cais uniongyrchol am leoliad.