2019 – 2020 Blaenoriaethau Datblygu Gwasanaeth

Mae gan Gorwelion Newydd broses a diwylliant hunanwerthuso cadarn.  Rydym yn sefydliad sy’n dysgu ac yn ymdrechu i wella dysgu a chyfleoedd i’r holl bobl ifanc ar ein cofrestr.  Ar gyfer 2019/20, blaenoriaethau ein Cynllun Datblygu Gwasanaeth yw:

  1. Datblygu a chynllunio cynnig cwricwlwm trawsnewidiol newydd yn unol â Chwricwlwm Cymru 2022 ac yn parhau i gryfhau’r cynnig cwricwlwm Cyfnod Allweddol 4 sy’n arwain at ganlyniadau a chynnydd cryf iawn.
  2. Sicrhau bod lefelau presenoldeb yn gryf a chynaliadwy iawn yng Nghyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4.
  3. Cryfhau arweinyddiaeth ymhellach i ymgysylltu â’r gymuned gyfan o Unedau Cyfeirio Disgyblion mewn gwell cynllunio gwelliannau Hunanwerthuso gan ganolbwyntio’n benodol ar safonau o ran sgiliau allweddol, cynnydd grwpiau diamddiffyn a lles.
  4. Gwella ymddygiad disgyblion ymhellach ar gyfer dysgu yn Stiwdio Pen-y-Cae.  
  5. Cwblhau a sefydlu gweledigaeth ddyheadau newydd ar gyfer Gwasanaethau Atgyfeirio Disgyblion Wrecsam.