Mae disgyblion ysgol wedi cynnal cinio Nadolig arbennig i ddod i adnabod eu cymuned.

Cynhaliodd gwasanaethau cyfeirio disgyblion Wrecsam ginio Nadolig ar gyfer pensiynwyr ac aelodau’r gymuned leol.

Symudodd yr ysgol o hen lôn Dodds, Gwersyllt, safle i’w safle newydd Penycae ym mis Medi 2018 lle gobeithir y gellir ffurfio cysylltiadau agos â’r gymuned o’i hamgylch.

SCHOOL pupils have hosted a special Christmas dinner to get to know their community.

Wrexham Pupil Referral Services held a Christmas Dinner for local pensioners and community members.

The school moved from the old Dodds Lane, Gwersyllt, site to their new Penycae site in September 2018 where it is hoped close links can be forged with the surrounding community.